Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
 

Krušné Hory | Apartmany Krusne Hory U Semushky

 
 
 
 

Na úvod » O NÁS » Krušné Hory

Krušné Hory

Krušné hory se prostírají od jihozápadu k severovýchodu a po jejich hřebeni již více než tisíc let probíhá státní hranice s Německem.

Celé území má bohatou historii a je osobitým krajinným celkem s rozsáhlými lesními komplexy a rašeliništi, které vytvářejí velkou přírodní zásobárnu pitné vody. V chráněné krajině (CHKO) jsou přírodní parky například Jelení vrch, Leopoldovy Hamry, Stráž nad Ohří, Zlatý Kopec a jiné. Národní přírodní rezervace (NPR) Božídarské rašeliniště, Velké jeřábí jezero, Velký močál, Jan Svatoš a další. Přírodní památky Kamenný hřib, Olšová Vrata, Rotava, Údolí Ohře a Vlčí jámy.

Také v této krajině je mnoho naučných stezek, přírodních zajímavostí, historických objektů a památek - hrady, zámky, zříceniny, tvrze, hradiště a vykopávky.

Od severu, přes východní stranu sousedí Krušné hory postupně s Českým Švýcarskem, Českým středohořím, Mosteckou pánví, Doupovskými horami a na jihu se Slavkovským lesem a Chebskem. Pohraniční hřbet Krušných hor se mírně svažuje na německou stranu, do Čech však příkře spadá (až o 600 m) strmým zlomovým svahem. Ráz vrcholových partií je plochý, jednotvárný s vystupujícími nejvyššími vrcholy - Plešivec (1028 m), Klínovec 1244 m), Božídarský Špičák (1115 m) - nejvyšší čedičová kupa ve střední Evropě. Porost je tvořen převážně smrkovými lesy, z listnatých stromů je zastoupen nejvíce buk a dub, ve vyšších nadmořských výškách se objevuje kosodřevina, četná rašeliniště a holé skály. Pod Krušnými horami protéká řeka Ohře, na svazích.Krušných hor pak pramení některé její přítoky - Chomutovka, Bílina, Plesná, Svatava, Kamenička a další.

Podnebím patří Krušné hory mezi chladné oblasti s teplotami v zimních měsících kolem -3 až -6°C, počet dnů se sněhovou pokrývkou je 100 - 140 dní.